55 Προϊόντα
Ανά Σελ.
Κατηγορίες
Νέες αφίξεις
KEYESTUDIO Micro:bit V2.0 board MB0103 - KEYESTUDIO 46115
KEYESTUDIO Micro:bit V2.0 board MB0103 - KEYESTUDIO 46115
€ 54.61
KEYESTUDIO 4WD mecanum robot car KS4031, για Micrο:bit, LEGO compatible - KEYESTUDIO 46111
KEYESTUDIO 4WD mecanum robot car KS4031, για Micrο:bit, LEGO compatible - KEYESTUDIO 46111
€ 143.23
KEYESTUDIO mini smart turtle car KS4024, για Micrο:bit STEM - KEYESTUDIO 46112
KEYESTUDIO mini smart turtle car KS4024, για Micrο:bit STEM - KEYESTUDIO 46112
€ 116.23
KEYESTUDIO EASY Plug super starter kit KS4021 για Micro:bit STEM - KEYESTUDIO 46114
KEYESTUDIO EASY Plug super starter kit KS4021 για Micro:bit STEM - KEYESTUDIO 46114
€ 112.43
KEYESTUDIO solar tracking kit KS0530, για Arduino - KEYESTUDIO 46110
KEYESTUDIO solar tracking kit KS0530, για Arduino - KEYESTUDIO 46110
€ 111.31
KEYESTUDIO 4DOF mechanical robot arm car kit KS0520, για Arduino - KEYESTUDIO 46109
KEYESTUDIO 4DOF mechanical robot arm car kit KS0520, για Arduino - KEYESTUDIO 46109
€ 163.08
KEYESTUDIO EASY Plug shield KS0496 για Micro:bit V1.1 - KEYESTUDIO 46124
KEYESTUDIO EASY Plug shield KS0496 για Micro:bit V1.1 - KEYESTUDIO 46124
€ 11.99
KEYESTUDIO honeycomb PS2 joystick module KS0481 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46129
KEYESTUDIO honeycomb PS2 joystick module KS0481 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46129
€ 3.38
KEYESTUDIO honeycomb traffic light module KS0480 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46128
KEYESTUDIO honeycomb traffic light module KS0480 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46128
€ 2.90
KEYESTUDIO edge connector IO breakout board KS0434 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46123
KEYESTUDIO edge connector IO breakout board KS0434 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46123
€ 7.44
KEYESTUDIO PIR motion sensor module KS0422 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46127
KEYESTUDIO PIR motion sensor module KS0422 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46127
€ 4.27
KEYESTUDIO button module KS0419 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46126
KEYESTUDIO button module KS0419 για Micro:bit - KEYESTUDIO 46126
€ 2.90
Σελίδες
55 Προϊόντα