ΤΗΛΕΦΩΝΑ / TABLETS > SERVICE > ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ SERVICE
Κωδικός EX19642

Πάστα Κόλλησης TermoPasty Easy Print Sn62,Pb36,Ag2 20ml REL - 0

Μια πάστα τύπου «μη καθαρισμού» έχει σχεδιαστεί για συγκόλληση εξαρτημάτων SMD στις διαδικασίες παραγωγής που δεν περιλαμβάνουν φάση πλυσίματος
€ 12.58 Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Διαθέσιμο Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Υπολογισμός δόσεων
Μια πάστα τύπου «μη καθαρισμού» έχει σχεδιαστεί για συγκόλληση εξαρτημάτων SMD στις διαδικασίες παραγωγής που δεν περιλαμβάνουν φάση πλυσίματος. Εκτός από τα στοιχεία μετάλλου η σύνθεση περιλαμβάνει προϊόν με βάση ρητίνης και βάση διαλύτη ροής, ενεργοποιητές που αφαιρούν οξείδια και θιξοτροπικές προσθήκες, υπεύθυνη για το ιξώδες και την πλαστικότητα. Η πάστα δεν χάνει τις φυσικές και χημικές της ιδιότητες ακόμα και μετά απο 20 ώρες στην διδικασία κόλλησης. Αυτή η ιδιότητα εξαρτάται από τις συνθήκες δωματίου: υγρασία και τη θερμοκρασία. Πρόσθετες ιδιότητες της πάστας: δεν περιέχει χλωρίδια, υπόλειμμα διάβρωσης, ούτε απαιτεί πλύσιμο, οι συγκολλημένες αρθρώσεις έχουν καλές μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες. Εμφάνιση: στερεή πάστα, γκρι, Οσμή: ήπια οσμή, pH: δεν εφαρμόζετε, Σημείο ζέσεως: 260°C, Σημείο τήξεως: 179°C, σημείο ανάφλεξης: 141°C, αυτοανάφλεξη: δεν προσδιορίζεται, Όρια έκρηξης: δεν εφαρμόζετε, Πίεση ατμών: 0,05mmHg (20 ° C), Ειδικό βάρος: 5, πυκνότητα ατμών: δεν προσδιορίζεται, Διαλυτότητα σε νερό, εξάτμιση με ποσοστό: δεν προσδιορίζεται, Πτητικές ενώσεις: <5%, Ιξώδες: δεν προσδιορίζεται. (ART.AGT-024)